NVM Vragenlijst

De NVM Vragenlijst is een uitgebreide vragenlijst waar veel informatie over uw te verkopen woning staat beschreven.

Iedere verkoper is verplicht om uitvoerig informatie te verstekken over zijn of haar woning (de mededelingsplicht). De informatielijst beoogt niets anders dan vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van verkoper. Het ingevulde formulier zal bij een onderhandeling of op een ander gewenst moment aan de koper of aankopend makelaar worden toegezonden.

De vragenlijst bevat vragen over de toestand en het onderhoud van de woning. Zo worden zaken besproken als installaties en riolering. Daarnaast wordt in deze vragenlijst het voorschot op energienota’s aangegeven. Wanneer er bepaalde contracten en garanties (door)lopen, dienen deze ook te worden vermeld. Tevens wordt u gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden inzake de bodem en mogelijke verontreiniging.

Als gebreken en dergelijke op tijd gemeld worden, kan daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van koper komen. Als een gebrek bekend is maar niet wordt gemeld, dan loopt u het risico dat de koper u daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stelt (verborgen gebrek).

Hieronder treft u de NVM Vragenlijst voor woningen en voor appartementen:

Word-vragenlijst-woning-2023

Word-vragenlijst-appartementsrecht-2023