terug naar overzicht

Wie betaalt de notaris?

Wie betaalt de notaris? Dat de koper de notaris betaalt, betekent niet dat een verkoper helemaal geen notariskosten heeft. De koper betaalt namelijk de kosten die nodig zijn om eigenaar van de woning te worden. In dit artikel leest u er meer over.

Ik wil een huis kopen

WAT DOET DE NOTARIS?

Voordat een woning van eigenaar wisselt doet de notaris diverse onderzoeken. Als alles klopt, zorgt de notaris dat de partijen (bank en verkoper) hun geld ontvangen op het moment dat de koper eigenaar van de woning wordt.

VOOR WIE ZIJN DE NOTARISKOSTEN?

Bij een reguliere woningverkoop (bestaande bouw) zijn de notariskosten doorgaans voor de koper. Vanzelfsprekend kunnen er tijdens een onderhandeling ook afwijkende afspraken gemaakt worden waardoor de verkoper deze kosten voor zijn rekening neemt. Als de verkoper deze kosten betaalt, spreekt men van ‘v.o.n.’ (vrij op naam). Als de koper deze kosten betaalt, spreekt men van ‘k.k.’ (kosten koper).

Onder de kosten koper vallen officieel de kosten voor de notaris, de kadastrale kosten en de overdrachtsbelasting. Vanzelfsprekend maakt u bij de verkoop nog meer kosten. Denk hierbij aan afsluitkosten voor de hypotheek, een taxatierapport, makelaarskosten en dergelijke, maar deze vallen niet onder de officiële kosten koper.

OOK DE KOPER BETAALT DE NOTARIS

In het geval dat een woning kosten koper wordt verkocht en de notariskosten dus voor rekening van de koper vallen, zijn er wel degelijk kosten die voor rekening komen van de verkoper. De kosten die de koper maakt zijn namelijk de kosten die samenhangen met het in eigendom verkrijgen van de woning. De notaris moet echter ook werkzaamheden verrichten voor de verkoper. In de koopovereenkomst is namelijk bepaald dat de woning vrij van hypotheken wordt geleverd. Hierbij valt te denken aan de kosten voor het royeren van de hypotheek. Dit zijn de kosten die de notaris in rekening brengt voor het uitschrijven van de hypotheek bij het Kadaster.

WELKE KOSTEN REKENT DE NOTARIS?

De notaris maakt een offerte op en daarin staat het honorarium vermeld en de bijkomende kosten. Het honorarium bestaat uit de kosten voor het opmaken van de leveringsakte en eventueel de hypotheekakte. De bijkomende kosten zijn bedoeld voor onder andere kadasterkosten en recherchekosten.

De kadasterkosten zijn de kosten voor het inschrijven van de akte(s) in de openbare registers. Recherchekosten zijn de kosten die de notaris rekent voor onderzoek in het Kadaster. In het Kadaster kan de notaris nagaan wie de eigenaar is en of er nog een hypotheek op de onroerende zaak rust.