terug naar overzicht

Hoe werkt een bouwdepot?

U heeft een woning in een opknap staat gekocht of u besluit om thuis te gaan verbouwen. Voor deze verbouwing is een verbouwingsdepot nodig. Maar hoe werkt een bouwdepot nou eigenlijk precies voor het betalen van de verbouwing? In dit artikel leggen we u dat uit.

Ik wil een huis kopen

HOE WERKT EEN BOUWDEPOT?

Koopt u een woning die nog verbouwd moet worden? Of gaat u een aanbouw plaatsen of een dakkapel. Dan kan het zijn dat u niet direct over deze middelen beschikt en kunt u kiezen voor een bouwdepot. Het bouwdepot is het deel waarvan de verbouwing zal worden betaald. Dit is een aparte rekening. Vervolgens start u met de verbouwing en betaalt u in delen de rekening van de materialen of de aannemer.

IS HIERVOOR EEN TAXATIE BENODIGD?

Voordat de bank over zal gaan tot het verstrekken van een lening is een taxatie benodigd. De taxateur zal de woning bezoeken en opnemen. Op basis van deze aantekeningen en zijn bevindingen zal de taxateur een rapport opstellen met daarin twee waardes; een waarde van de woning voor verbouwing (waarde in de huidige staat) en de waarde na verbouwing.

WAARDE NA VERBOUWING

Een geldverstrekker geeft een lening voor 100% van de waarde na verbouwing. Is er sprake van energiebesparende maatregelen dan is dat 106% van de waarde. Hoe wordt de waarde na verbouwing vastgesteld? De waarde wordt mede vastgesteld op basis van uw verbouwingsplannen en referenties. Referenties zijn soortgelijke woningen die recentelijk in de directe omgeving zijn verkocht.

Ook de specificatie speelt een rol. De verbouwingsplannen worden ingevuld in een uniforme verbouwingsspecificatie. Deze specificatie neemt de taxateur namelijk 1-op-1 over in zijn rapport. Deze specificatie kan afwijken van de specificatie van de bank of de specificatie die u zelf heeft opgesteld. Op basis van deze specificatie verstrekt de bank of geldverstrekker uw aanvraag voor een lening wel of niet goed.

WAAROM NOG EEN EXTRA SPECIFICATIE INVULLEN?

Voordat de taxateur bij u op bezoek komt heeft u mogelijk al nagedacht over uw verbouwingsplannen en hiervan wat op papier vastgesteld of heeft u van uw hypotheekadviseur een formulier ontvangen waarop u de verbouwing heeft ingevuld. Later in het proces komt de taxateur en verlangt ook nog een specificatie. Deze specificatie wijkt dikwijls iets af van de eerdere specificatie. De reden hiervan is dat de taxateur een andere specificatie hanteert in zijn rapport. De energiebesparende werkzaamheden worden namelijk vermeld. Tevens wordt er op aangegeven of u de werkzaamheden door een aannemer laat uitvoeren of dat u deze zelf uitvoert.

Hoe u een verbouwingsspecifcatie invult leest u in een volgend artikel.

Kortom, de reden dat er dus nog een specificatie ingevuld dient te worden is om de invloed van de energiebesparende voorzieningen inzichtelijk te maken en voor de taxateur om zich een goed beeld te kunnen vormen van de werkzaamheden en daarmee van de waardestijging.

BOUWDEPOT BEËINDIGEN

Zodra de verbouwing klaar is eindigt het bouwdepot of na maximaal twee jaar. Staat er nog saldo open? Dan zal het overgebleven saldo worden benut voor extra aflossing op uw hypotheek. Het kan ook voorkomen dat er te weinig saldo is. De geldverstrekker kan dan alleen uitkeren wat er nog aanwezig is in het bouwdepot. Het aanvullende gedeelte zult u dan uit eigen middelen moeten voldoen.

MEER WETEN?

We adviseren u om contact op te nemen met uw financieel adviseur indien u benieuwd bent naar de mogelijkheden of meer wilt weten over een bouwdepot.