terug naar overzicht

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn bod?

U heeft een leuk huis gezien en u wilt een bod uitbrengen, maar er zijn meerdere kapers op de kust. De huidige situatie op de woningmarkt kan soms frustrerend zijn. Er zijn vaak meerdere gegadigden voor een huis. Hoe bepaalt u de hoogte van uw bod?

Ik wil een huis kopen

STAP 1: UW FINANCIËLE SITUATIE IN KAART BRENGEN

Bepaal eerst uw financiële mogelijkheden. Dit bepaalt namelijk direct de hoogte van uw bod. Wat kunt u lenen? En wat betekent dat voor u maandelijkse lasten? Een financieel adviseur maakt dit voor u inzichtelijk.

STAP 2: ‘HUIS’WERK 

Als u een huis wilt gaan kopen kijkt u vaak door een roze bril. Dat is niet erg, maar let wel op dat u niet vergeet het een en ander uit te zoeken. Er kunnen zaken spelen bij het huis die van invloed kunnen zijn op de waarde van het huis. Is er bijvoorbeeld een olietank aanwezig? Zijn er erfdienstbaarheden (of juist niet?) Is er sprake van asbest dat verwijderd dient te worden?

Opvragen documenten bij verkopend makelaar

Bij de verkopend makelaar kunt u belangrijke documenten opvragen. Hierbij kunt u denken aan NVM Vragenlijst deel B. Hierin staat belangrijke mededelingen van de verkopers over hun huis. Neem deze goed door en stel desnoods kritische vragen als iets niet helemaal duidelijk is. 

Daarnaast kunt u onder andere denken aan de lijst van zaken. Welke roerende zaken blijven achter? En welke zaken worden ter overname aangeboden?

Het is vaak ook raadzaam om documenten te raadplegen zoals bijvoorbeeld het kadaster en het bewijs van eigendom. Zijn er belangrijke erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen? Waar bevinden zich de perceelsgrenzen?

Buurtonderzoek

Is het een prettige buurt om te wonen? Wellicht weet u zelf al genoeg over de wijk, maar als u van buiten de woonplaats komt is dat niet altijd vanzelfsprekend. Loop eens op verschillende momenten door de wijk. Wat valt u op? Hoe voelt u zich als u daar loopt? Misschien kunt u ook eens een praatje aanknopen met de buurtbewoners om zo informatie in te winnen.

Bouwkundige staat?

Hoe staat het er voor met de bouwkundige staat? De bouwkundige staat en eventuele werkzaamheden die u moet verrichten om zaken te herstellen of te vernieuwen zijn van invloed op de waarde. Hoe is de staat van het schilderwerk? Is er sprake van verzakking / zetting? Hoe oud is de c.v.-ketel? Is er asbest verwerkt in het huis? Is er nog stoffen bedrading aanwezig? Laat eventueel iemand met u meekijken, zoals een bouwkundige, een aannemer of een aankopend makelaar.

STAP 3: HOOGTE VAN HET BOD BEPALEN 

Hoogte van het bod

De zaken die u hiervoor heeft onderzocht neemt u mee in het bepalen van de hoogte van uw bod. Degene die u bij uitstek hierbij van dienst kan zijn is een aankopend makelaar. Indien u geen aankopend makelaar inschakelt zijn er ook (minder nauwkeurige) manieren om de waarde bij benadering te schatten. Het bepalen van de waarde kan bijvoorbeeld door het Kadaster te raadplegen. Hier kan een woningwaarde online worden opgevraagd (koopsommenoverzicht). U krijgt een overzicht van transactieprijzen van huizen in de omgeving. Op die manier kunt u een vergelijking maken. U kunt ook Calcasa raadplegen. Let op dat u de gegevens juist interpreteert indien u gegevens van het Kadaster raadpleegt of een modelwaarderapport opvraagt. Een vergissing heeft immers nadelige financiële consequenties.

STAP 4: STRATEGIE BEPALEN 

Bepaal een strategie

Naast de hoogte van uw bod zult u zich ook moeten beraden over de onderhandelingsstrategie. Doet u een eenmalig bod of werkt u langzaam naar uw doel toe? Een en ander zal afhangen van de belangstelling voor de woning. Noem alle relevante voorwaarden. Het uitbrengen van een bod is niet alleen de prijs, maar ook bijbehorende condities. Hierbij kunt u denken aan een financieringsvoorbehoud. U kunt dan het bedrag vermelden en hoe lang het voorbehoud moet gelden. Zijn er nog andere voorbehouden? Bijvoorbeeld een voorbehoud van een bouwkundige keuring. En wilt u roerende zaken betrekken in uw voorstel? Tevens geeft u aan wanneer u de woning zou willen betrekken.

Aankoopmakelaar?

Uit voorgaande blijkt dat er veel geregeld moet worden. En aan een hoop zaken moet worden gedacht. Wat is een realistische prijs? Hoe voer ik de onderhandeling? Waar moet ik op letten? Kom ik niet voor onverwachte verrassingen te staan? Bovenstaande stappen zijn een eerste aanzet, maar deze stappen zijn zeker niet volledig. Er is in de praktijk vaak meer om rekening mee te houden en verschilt ook per situatie.

Een ervaren aankoopmakelaar kent de plaatselijke markt en kan voor u het verschil maken. Met een goede aankoopmakelaar heeft u een eigen adviseur, iemand die u helpt, u een spiegel voor kan houden en op uw belangen als koper let.

Verkopend makelaar versus aankopend makelaar

Er is een verschil tussen een aankopend en een verkopend makelaar. Een verkopend makelaar is er voor de belangen van zijn klant. Hij lijkt er ook voor u te zijn, maar vergis u niet. Hij dient één belang en dat is het belang van zijn opdrachtgever. Een aankoopmakelaar is een professional die over uw belangen waakt. Een aankoopmakelaar zorgt er voor dat u verstandige keuzes in het aankoopproces maakt.