terug naar overzicht

Het invullen van een verbouwingsspecificatie. Hoe doet u dat?

Indien uw verbouwing wordt gefinancierd via een hypotheek zal uw taxateur in zijn rapport een verbouwingsspecificatie moeten toevoegen. De taxateur bepaalt mede aan de hand van de specificatie de waarde na verbouwing. Maar hoe werkt dat precies? Hoe vult u deze in? In dit artikel leest u er meer over.

Ik wil een huis kopen

ALGEMENE TIPS

Onderaan de pagina treft u een downloadlink naar de specificatie. Deze kunt u opslaan op uw pc. Deze pdf-versie is invulbaar en telt automatisch de bedragen op. Deze versie kunt u vervolgens per mail naar uw taxateur sturen. Uiteraard is het ook mogelijk om de specificatie uit te printen, in te vullen en gescand retour te sturen of aan de taxateur meegeven tijdens de opname.

Tijdens de opname dient de taxateur ter plaatse foto’s te maken. Helaas mogen de foto’s van de fotograaf (indien aanwezig) niet gebruikt worden. Voor een taxatie opname hoeft niet alles tot in de puntjes opgeruimd te zijn. Het gaat er om dat de taxateur zich een goed beeld kan vormen van de ruimtes en de afwerking.

GEGEVENS AANVRAGERS EN OBJECTGEGEVENS

In het bovenste deel van het formulier vult u als de aanvrager (of aanvragers) van de hypotheek uw gegevens in. Tevens vult u de objectgegevens in waar de verbouwing zal gaan plaatsvinden. 


VERNIEUWEN / VERBETEREN VAN DE BESTAANDE SITUATIE

In het formulier zijn een drietal categorieën gebruikt voor uw verbouwingsplannen. De eerste categorie is het ‘vernieuwen / verbeteren van de bestaande situatie’. De tweede categorie ‘Bouwkundige aanpassingen / uitbreidingen’ gaat uit van bouwkundige aanpassingen en/of uitbreidingen die worden uitgevoerd. De derde categorie ‘Energiebesparende voorzieningen’ vermeldt de werkzaamheden die gericht zijn op het besparen van energie.

De eerste categorie is het type verbouwing die gericht zijn op het verbeteren of vernieuwen van de bestaande situatie zoals het vernieuwen van een keuken, badkamer, toilet, stucwerk e.d. Binnen het type verbouwing kunnen er verschillende zaken verbeterd of vernieuwd worden en om de taxateur een goed beeld te geven van de verbouwing omschrijft u in de tweede kolom in het kort wat u gaat uitvoeren. Wordt bijvoorbeeld de gehele badkamer vernieuwd of gaat u enkel over tot het vervangen van een wasmeubel?

De derde kolom (‘1’) is bedoeld om aan te geven of er sprake is van werkzaamheden die niet door professionele partijen, maar door uzelf worden uitgevoerd (ook wel ‘in eigen beheer’ of ‘zelfwerkzaamheid’ genoemd). Is dat het geval dan vinkt u deze keuze aan, anders blijft deze leeg.

De vierde kolom (‘2’) is bedoeld om aan te geven of de geplande werkzaamheden bedoeld zijn om het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud te herstellen. Dit zijn werkzaamheden die moeten gebeuren om het object te kunnen (blijven) bewonen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een bouwkundig rapport.

En in de laatste kolom vult u het bedrag in.

BOUWKUNDIGE AANPASSINGEN / UITBREIDINGEN

De tweede categorie ‘Bouwkundige aanpassingen / uitbreidingen’ gaat uit van bouwkundige aanpassingen en / of uitbreidingen die worden uitgevoerd. Gaat u een dakkapel plaatsen, een garage of bijvoorbeeld een aanbouw? Dan dient u tevens de afmetingen te vermelden (l x b x h). Deze heeft de taxateur namelijk nodig.

De tweede categorie kan op een soortgelijke manier worden ingevuld. Voor zaken die niet vallen onder een van de standaard beschreven werkzaamheden kunt u de vrije witregels benutten.

ENERGIEBESPARENDE VOORZIENINGEN

De derde categorie ‘Energiebesparende voorzieningen’ vermeldt de werkzaamheden die gericht zijn op het besparen van energie. Gaat u zonnepanelen laten plaatsen? Dan vermeldt u onder de omschrijving het aantal zonnepanelen.

Als het object alleen wordt gerenoveerd naar ‘nul-op-de-meter’ vinkt u alleen deze keuze aan.

KLOPT ALLES? PLAATS DAN UW HANDTEKENING

Let op: werkzaamheden kunnen vallen in verschillende categorieën en dienen te worden uitgesplitst in de betreffende categorie. Als laatste is het niet onverstandig om de bedragen te controleren. Klopt dat? Dan plaatst u uw handtekening.