terug naar overzicht

De (eind)inspectie. Waar let u op?

Op de dag van transport heeft u het recht om de woning voor een laatste keer te inspecteren: de eindinspectie. Waarom is dit nodig en waar moet u op letten?

Ik wil een huis kopen

NUT VAN EEN EINDINSPECTIE?

Waarom zou u een woning nog een keer inspecteren voor transport? U heeft het immers al gezien tijdens de bezichtiging. Vaak zit er toch een aantal weken tot zelfs maanden tussen het koopmoment tot en met de gang naar de notaris. In die tussentijd kan er een hoop zijn veranderd in de woning. Doorgaans is dat niet het geval, maar toch is een inspectie verstandig om misverstanden en verrassingen te voorkomen. Er is bijvoorbeeld onvoorzichtig verhuisd en er is sprake van een beschadiging. Soms heeft u bepaalde roerende zaken overgenomen en dan is het goed om te controleren of deze ook zijn achtergebleven. En uiteraard of er niet meer roerende zaken zijn achtergebleven dan is afgesproken. Dit bespaart u weer enkele ritjes naar de milieustraat.

WANNEER & HOE LANG DUURT EEN EINDINSPECTIE?

Vaak zal een inspectie ongeveer een uur voor het transport worden ingepland. E.e.a. is afhankelijk van tijdstip van transport en reistijd naar het notariskantoor. Een inspectie neemt doorgaans 30-45 minuten in beslag.

CHECKLIST

Ongetwijfeld koopt u niet dagelijks een woning. Waar kunt u op letten? In basis controleert u of alles goed werkt. Aan de hand van onderstaande checklist kunt u de woning controleren op deze punten. Deze lijst is niet allesomvattend, maar geeft een houvast:

  • > Openen en sluiten deuren en ramen goed?
  • > Zijn alle sleutels aanwezig? (zijn er geen sleutels meer bij buren of vrienden?)
  • > Werken toilet en kranen en lopen deze goed door?
  • > Werkt de verlichting?
  • > Werkt de keukenapparatuur?
  • > Zijn er nog garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen aanwezig van apparatuur?
  • > Zijn er geen beschadigingen ontstaan door de verhuizing?
  • > Zijn milieupassen overdraagbaar? Zijn deze achtergebleven?
  • > Controle van lijst van zaken. Zijn alle overgenomen roerende zaken aanwezig?
  • > De meterstanden worden genoteerd op het inspectieformulier. Deze geeft u door aan de maatschappijen.

 

BESCHADIGINGEN?

Indien er beschadigingen worden geconstateerd zal dit worden genoteerd op het inspectieformulier indien verkoper hiervoor verantwoordelijk is. Er kunnen onderling afspraken over worden gemaakt. Indien nodig zal de makelaar adviseren en bemiddelen tussen verkoper en koper.

LAST BUT NOT LEAST: OPSTALVERZEKERING

Is uw opstalverzekering afgesloten? De notaris vraagt er vaak nog om voordat de leveringsakte wordt ondertekend door partijen. Mocht u het vergeten zijn dan kan een verzekeringsmaatschappij het in voorlopige dekking nemen. De opstalverzekering (woonhuisverzekering) is een verzekering voor schade door brand, storm en inbraak. De verzekering gaat in op de dag van transport.

VERVANGEN CILINDERS VAN DE SLOTEN?

Het is een overweging waard om uw cilindersloten te vervangen. U heeft de sleutels ontvangen van de verkoper, maar zijn dat werkelijk alle sleutels die in omloop zijn? De sleutels kunnen in het bezit zijn geweest van vrienden, familieleden, uitwonende kinderen, buren of de makelaar. Wat is er met deze sleutels gebeurd? Zijn ze ook werkelijk allemaal teruggekomen? Het vervangen van cilinders is daarom aan te raden. Hoe vervangt u een cilinder? Klik hier voor meer info. 

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Een andere optie is het laten controleren van uw woning door een controleur van PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen). Dit geeft bij uw verzekeraar vaak recht op een korting van uw inboedelverzekering. Klik hier voor de website van PKVW.

Inbrekers slaan huizen die goed zijn beveiligd en verlicht graag over. Om een PKVW-certificaat te krijgen moet de woning voldoen aan actuele eisen van PKVW. Een PKVW-adviseur controleert uw woning, voert maatregelen door en verstrekt u een certificaat. De kosten hiervan variëren per adviseur en uit te voeren werkzaamheden.

Een adviseur in uw buurt vindt u hier.

Succes met de verhuizing!